Fundacja

Nielada

NGO

1. to wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych w budowaniu ich wizerunku oraz nauka prowadzenia marketingu i PR

Historia

ES

CSR

3. to projekty związane z rozwojem ekonomii społecznej oraz działalność związana z aktywizacją lokalnej społeczności w imię solidarności i wspólnego dobra.

2. to promocja działań CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu w świecie organizacji pozarządowych oraz realizacja koncepcji dialogu międzysektorowego

Fundacja „Nielada Historia” powstała z potrzeby uczynienia naszej pracy społecznie pożytecznej.

Jest to połączenie tego, co potrafimy robić, z tym czego chcemy.

Mamy za sobą ponad 20 lat pracy w marketingu, eventach oraz w mediach. Znamy się na budowaniu wizerunku, tworzeniu treści, operowaniu obrazem i komunikowaniu tego wszystkiego otoczeniu.

Chcemy pomagać organizacjom pozarządowym w prowadzeniu działań marketingowych, chcemy nauczyć ich mówić językiem biznesu, chcemy by miały szansę dotrzeć ze swymi potrzebami do jak najszerszego grona.

POTRAFIMY

CHCEMY

Chcemy pomóc,

by inni mogli pomagać

Statut Fundacji

STATUT

Statut Fundacji

z dnia 13 listopada 2018

ZESPÓŁ

Zobacz fundatorów Nielada Historii

PARTNERZY

Zobacz kto nas wspiera

Dołącz do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nielada Historia” w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Dane kontaktowe:

ul. Dokerów 17, 80-812 Gdańsk

tel. kom.: +48 609 921 609