Formularz zamówienia maseczek
Dane kontaktowe:
Zamówienie:
Transport, materiały, sterylizacja:
Własny transport
Własne materiały (flizelina medyczna)
Sterylizowane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nielada Historia” w celu złożenia zamówienia na maseczki higieniczne do akcji szycia maseczek "#ngosySZYJĄMASKI3city". Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Dziękujemy za przesłanie!