Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

​1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja "Nielada Historia".

2. Kontakt pod adresem e-mail: hello@nieladafundacja.org.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwa informacji o działaniach Fundacji i podziękowań - na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe.

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano z formularza powyżej.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu.

8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Informacja RODO

  • Polityk Prywatności

  • Regulamin Serwisu

  • Regulamin Sklepu Internetowego

  • Kontakt, opłaty i wysyłka

  • Dokumenty do pobrania

Dołącz do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nielada Historia” w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Dane kontaktowe:

ul. Dokerów 17, 80-812 Gdańsk

tel. kom.: +48 609 921 609