Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

​1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja "Nielada Historia".

2. Kontakt pod adresem e-mail: hello@nieladafundacja.org.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwa informacji o działaniach Fundacji i podziękowań - na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe.

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano z formularza powyżej.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu.

8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.