Historia

Nielada

Fundacji

Fundacja „Nielada Historia” powstała pod koniec listopada 2018 r. z bardzo niszową propozycją działań i wsparcia dla innych organizacji pozarządowych (NGO), czyli pomocy w zrozumieniu narzędzi marketingowych oraz naukę na temat budowania dobrego wizerunku.

Potrzeby te zostały rozpoznane przez prezeskę, Magdalenę Jabłońską, gdy przez kilka lat działała jako wolontariuszka i aktywistka w różnych organizacjach pozarządowych. Bardzo często brak odpowiedniej promocji projektu sprawiał, iż dana organizacja nie mogła osiągnąć założonych celów. Brak strategii marketingowej, jak również brak umiejętności współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz niewiedza na temat tego, co i jak mogliby sprzedawać (produkty, usługi), uzależniał całkowicie projekt NGO od grantów i dotacji.

Jednak zanim Fundacja zaczęła iść w tym kierunku, musiała także sama być niezależna finansowo. Dlatego Magda wraz z zespołem sympatyków uruchomili projekt ZEROBAN, który dotyczył aktywizacji zawodowej osób wykluczonych z rynku pracy z różnych powodów (społecznych czy zdrowotnych) oraz przetwarzania (upcykling) niepotrzebnych banerów reklamowych w gadżety użytku codziennego (torby, kosze, kosmetyczki, nerki itd.).w duchu idei zero waste (nie marnowania. Sprzedaż gadżetów pozwalała na sfinansowanie działalności statutowej Fundacji.

W kwietniu 2020 roku została założona Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN przekształcając się z projektu w samodzielny podmiot ekonomii społecznej, który już poza strukturami Fundacji nadal promuje przedsiębiorczość społeczną oraz misję zero waste i upcyklingu.

Równolegle do wyżej opisanych działań, trwał pilotaż projektu „I CO TERAZ?”, czyli propozycji programu edukacyjnego dla ludzi z organizacji pozarządowych. Spotykałam się z różnymi NGO’sami, opracowywałam model pracy z nimi, starałam uczyć ich podstaw, chciałam wpłynąć na zmianę nawyków i nauczyć ich języka biznesu. Po kilku miesiącach pracy wiedziałam, że jest to możliwe, jednakże te działania i wsparcie muszą być długofalowe. Postanowiłam także włączyć do akcji środowiska biznesowe jako propozycję działań CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), które mogłyby finansować całą inicjatywę. Współpraca z firmami z różnych branż miałaby na celu uczenie ich przedstawicieli czym jest CSR, jak go wdrażać i jak pracować z organizacjami pozarządowymi.

Naturalną konsekwencją tych doświadczeń jest uruchomienie programu skierowanego zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i biznesu pod nazwą „BROKER DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH”. Program edukuje obie strony w ramach konkretnej oferty działań w różnej formie i na różnych płaszczyznach.

Historia Fundacji

Dołącz do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nielada Historia” w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Dane kontaktowe:

ul. Dokerów 17, 80-812 Gdańsk

tel. kom.: +48 609 921 609