Misja

Nielada

Fundacji

Misją Fundacji „Nielada Historia” jest zachęcenie organizacji pozarządowych do prowadzenia działań z obszaru marketingu oraz promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Misję tę realizuję poprzez edukację przedstawicieli NGO tak, by potrafili sami odpowiednio promować swoje projekty, by wiedzieli, jak budować pozytywny wizerunek swoich organizacji, by zrozumieli, że marketing jest jednym z najważniejszych działań, by móc zaistnieć i wyjść ze swymi działaniami na zewnątrz.

Misję realizuję także poprzez włączanie do programów edukacyjnych przedstawicieli biznesu w ramach oferty współpracy CSR. Pośredniczę w partnerstwach międzysektorowych oraz pomagam im w opracowaniu korzyści dla obu stron.

Historia Fundacji