Misja

Nielada

Fundacji

Misją Fundacji „Nielada Historia” jest zachęcenie organizacji pozarządowych do prowadzenia działań z obszaru marketingu oraz promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Misję tę realizuję poprzez edukację przedstawicieli NGO tak, by potrafili sami odpowiednio promować swoje projekty, by wiedzieli, jak budować pozytywny wizerunek swoich organizacji, by zrozumieli, że marketing jest jednym z najważniejszych działań, by móc zaistnieć i wyjść ze swymi działaniami na zewnątrz.

Misję realizuję także poprzez włączanie do programów edukacyjnych przedstawicieli biznesu w ramach oferty współpracy CSR. Pośredniczę w partnerstwach międzysektorowych oraz pomagam im w opracowaniu korzyści dla obu stron.

Historia Fundacji

Dołącz do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nielada Historia” w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Dane kontaktowe:

ul. Dokerów 17, 80-812 Gdańsk

tel. kom.: +48 609 921 609