Wizja

Nielada

Fundacji

Pragnę, by więcej organizacji pozarządowych było silnymi, niezależnymi jednostkami i stały się profesjonalnymi partnerami dla różnych branż.

 

Chcę, by organizacje pozarządowe potrafiły pozyskiwać finansowanie poza grantami, dotacjami i funduszami, by umiały zarabiać na współpracy międzysektorowej i sprzedaży własnych usług lub produktów

Historia Fundacji

Dołącz do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nielada Historia” w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Dane kontaktowe:

ul. Dokerów 17, 80-812 Gdańsk

tel. kom.: +48 609 921 609