Wizja

Nielada

Fundacji

Pragnę, by więcej organizacji pozarządowych było silnymi, niezależnymi jednostkami i stały się profesjonalnymi partnerami dla różnych branż.

 

Chcę, by organizacje pozarządowe potrafiły pozyskiwać finansowanie poza grantami, dotacjami i funduszami, by umiały zarabiać na współpracy międzysektorowej i sprzedaży własnych usług lub produktów

Historia Fundacji