Dołącz do projektu „GratoSfera” Wyposażenie kreatywnych przestrzeni edukacyjnych w duchu zero waste.

Aktualizacja: 10 wrz 2019


Projekt GratoStrefa został objęty Patronatem Pomorskiej Platformy CSR, którego członkiem jest fundacja „Nielada Historia”.

W imieniu koordynatorów akcji zapraszamy trójmiejskie firmy do udziału w projekcie „GratoSfera”. W ramach działań CSR i trendu zero waste możecie przekazać nam niepotrzebne materiały, które zostaną wykorzystane jak wyposażenie do kreatywnych kontenerów edukacyjnych.


Założenia projektu


GratoStera to inicjatywa koordynowana w Gdańsku przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego, Referat Strategii i Programów Społecznych, we współpracy z Klubem Sportowym Gedania 1922.


Projekt zakłada umieszczenie na zielonym terenie 9 szkół podstawowych (SP 5, SP 8, SP 28, SP 39, SP 60, SP 62, SP 89, SP 92, SPS 26) kontenera morskiego/magazynu z nieoczywistym wyposażeniem, który pozwoli uczestnikom zabawy rozwinąć skrzydła wyobraźni. W takiej kreatywnej przestrzeni znajdą się tzw. loose parts, czyli elementy takie jak plastikowe rury, siatki, pudła, materiały, opony, beczki, drewniane szpule, zużyty sprzęt elektroniczny, kable itp.


Rola dorosłego opiekuna będzie ograniczona do minimum i sprowadzać się będzie do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz organizacji przestrzeni.

 

Podczas swobodnej zabawy dzieci będą mogły rozwinąć swoje umiejętności społeczne, zwiększyć poziom aktywności fizycznej, ale przede wszystkim pobudzić swoją kreatywność wykorzystując, to co mają pod ręką.Geneza projektu


Projekt GratoSfera jest częścią szerszego projektu grantowego CAPS (Children Access to Play in School) i powstał w ścisłym porozumieniu z brytyjską organizacją OPAL (Outdoor Play and Learning) - pionierem w dziedzinie swobodnej zabawy oraz przy współpracy z partnerami z 5 krajów Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.


Wieloletnie badania prowadzone przez organizację OPAL wykazały, iż u dzieci mających dostęp do swobodnej zabawy zauważono znaczny wzrost kompetencji interpersonalnych (o 80%), znaczny wzrost odporności na stres, rezyliencji oraz pewności siebie.


Ponadto, nauczyciele pracujący w placówkach zapewniających dzieciom swobodną zabawę zgłaszali wydłużony czas aktywnego nauczania (o 10 minut) oraz znaczny spadek zachowań negatywnych, w tym aktów agresji i przemocy.


Obniżyła się przez to również ilość czasu poświęcana na rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci.


(Źródło:http://outdoorplayandlearning.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/Oct-2017-OPAL-Booklet.pdf)


Podobnie jak sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia dziecka, tak swobodna zabawa jest konieczna, aby dzieci utrzymały równowagę psychiczną.


Źródło: Howard J, Miles GE, Rees-Davies L, Bertenshaw EJ. Play in Middle Childhood: Everyday Play Behaviour and Associated Emotions. Child Soc. 2017;31(5):378-389. doi:10.1111/chso.12208)DOŁĄCZCIE DO PROJEKTU

Możecie dołączyć do projektu, przekazując nam niepotrzebne sprzęty, materiały, przedmioty, akcesoria, które pozwolą nam stworzyć na wyposażenie kontenerów.


Jeśli cokolwiek zalega Wasze magazyny, chętnie je zagospodarujemy!


ZOSTAŃCIE PARTNEREM PROJEKTU

To wielka sprawa pomagać dzieciom i młodzieży w rozwoju kreatywnych umiejętności oraz przyczynić się do stworzenia przyjaznej przestrzeni poza sferą Internetu.


Partnerów docenimy w następujący sposób:

  • logo na ulotkach i materiałach konferencyjnych

  • udział w uroczystym otwarciu lub konferencji prasowej

  • wzmianka w informacji prasowej o projekcie wysłanej do mediów

  • wzmianka w artykule o projekcie na www.gdansk.pl/edukacja

  • informacja o partnerstwie na stronie www projektu

  • podziękowanie od władz miasta Gdańska

  • informacja o partnerze w przestrzeni kontenera


LISTA POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW DO POBRANIA TU:


PobierzZapraszamy do kontaktu – hello@nieladafundacja.orgProjekt GratoStrefa został objęty Patronatem Pomorskiej Platformy CSR, nieformalnej grupy organizacji i firm, których celem jest promocja szeroko pojętych działań z obszaru CSR, prezentowanie dobrych praktyk oraz wzmacnianie świadomości w zakresie odpowiedzialnego biznesu.


Pomorską Platformę CSR-u tworzą: Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych, Fundacja Hospicyjna, Fundacja Inicjowania Rozwoju "UP Foundation", Fundacja "Nielada Historia", Fundacja Pokolenie, Go Responsible, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Stater, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota, Perspective CSR oraz Regionalne Centrum Wolontariatu.

193 wyświetlenia

Dołącz do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nielada Historia” w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Dane kontaktowe:

ul. Dokerów 17, 80-812 Gdańsk

tel. kom.: +48 609 921 609