Oświadczenie dot. sprzedaży maseczek przez Fundację "Nielada Historia"


W związku z postem, który pojawił się na profilu WCALE NIE SEBKI II: standardy społeczności w dniu 12 maja 2020 o godz. 14:00, sugerującym, iż maseczki szyte przez wolontariuszki i wolontariuszy w ramach akcji #ngosySZYJĄMASKI3city zostały przez Fundację „Nielada Historię” sprzedane miastu Gdańsk, oświadczamy, iż jego treść jest nieprawdziwa i wprowadza w błąd.


Wyjaśniamy, co następuje:


  1. Maseczki z flizeliny oraz z bawełny szyte w ramach wolontariatu są wszystkie przekazywane BEZPŁATNIE na rzecz szpitali i placówek opiekuńczych działających w Trójmieście. Co środę i piątek są one odbierane przez wolontariuszy kierowców i przywożone do sztabu akcji znajdującym się przy Jaśkowej Dolinie 7. Tu są liczone, pakowane, a następnie przekazywane placówkom, które zgłosiły zapotrzebowanie na podstawie formularza zamówień. Każdy odbiór potwierdzony jest protokołem zdawczo-odbiorczym.

  2. Regularnie na naszych kanałach komunikacyjnych publikujemy informacje o ilości uszytych i przekazanych maseczek oraz o placówkach, do których trafiły. Wszystko jest udokumentowane, na bieżąco prowadzone są odpowiednie bazy danych.

Fundacja „Nielada Historia” oprócz koordynowania akcji #ngosySZYJĄMASKI3city zajmuje się przede wszystkim promowaniem ekonomii społecznej oraz aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. By kontynuować tę działalność społeczną, równolegle do akcji szycia maseczek przez wolontariuszy, uruchomiliśmy ofertę sprzedaży maseczek, które były szyte przez osoby oddalone od rynku pracy oraz przez małe lokalne zakłady krawieckie i szwalnie, które utraciły zlecenia w związku z COVID19.


Dzięki pieniądzom uzyskanym ze sprzedaży komercyjnej maseczek zapewniliśmy nie tylko pracę ludziom oraz przetrwanie kilku lokalnym firmom, ale także mogliśmy wesprzeć finansowo akcję społeczną #ngosySZYJĄMASKI3city.Oferty kupna maseczek można znaleźć na różnych grupach dotyczących ekonomii społecznej. Do oferty załączmy zawsze pismo wyjaśniające, na jakie działania przeznaczamy pieniądze pozyskane ze sprzedaży oraz infografikę obrazującą co składa się koszt maseczki.
Miasto Gdańsk zakupiło od nas 20 tysięcy maseczek sterylizowanych za kwotę 59 tys. złotych, wspierając w ten sposób lokalny podmiot ekonomii społecznej, który umożliwił pracę mieszkankom i mieszkańcom miasta


Opublikowanie niezweryfikowanej informacji ugodziło w dobre imię Fundacji „Nielada Historia” oraz poddało pod wątpliwość ciężką pracę, którą od dwóch miesięcy wykonuje sztab wolontariuszek i wolontariuszy zaangażowanych w akcję.


Zwracamy się do ww. portalu o publikację sprostowania oraz wystosowanie przeprosin skierowanych do fundatorów, zarządu oraz pracowników i współpracowników Fundacji „Nielada Historia”.


Magda Jabłońska

Prezeska Fundacji "Nielada Historia" wraz z zespołem i wolontariuszami.

156 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Dołącz do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nielada Historia” w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Dane kontaktowe:

ul. Dokerów 17, 80-812 Gdańsk

tel. kom.: +48 609 921 609