Listopad 2018

Powstaje Fundacja "Nielada Historia", pierwsze zlecenie i ostatnia prosta konkursu grantowego FIR.


No i popłynęliśmy... #atocinieladahistoria

Listopad był bardzo intensywnym miesiącem pracy, który był kropką nad i powstania fundacji „Nielada Historia”.

Po pierwsze – na początku miesiąca zgłosił się do nas przedstawiciel biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta z Urzędu Miasta z zapytaniem co możemy uszyć z baneru „Konstytucja”. Propozycje i prototyp został zaakceptowany, banery zawiezione do Warsztatu na Patencie do Tczewa. Jako atrakcję dodaliśmy też specjalne wszywki wykonane przez spółdzielnię uczniowską Emte.Wear z VIII LO w Gdańsku, która była mini wersją pierwotnego baneru oraz z drugiej strony miała opis pochodzenia siatki i nazwisko autora plakatu.


Po drugie – zaczęliśmy przygotowania do uruchomienia kampanii crowdfundingowej, która była ostatnim etapem konkursu grantowego FIR. Teksty nie były problemem, nagrody nie były problemem. Problemem był filmik. I tu z pomocą przyszedł Inkubator Przedsiębiorczości Starter, który zaprosił nas do swego programu CrowdFound Port.


Po trzecie – 13 listopada zanieśliśmy do notariusza statut fundacji „Nielada Historia”, następnego dnia dokumenty poszły do sądu. 29 listopada fundacja została zarejestrowana w KSR pod numerem 0000760167.

4 wyświetlenia0 komentarz

Dołącz do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nielada Historia” w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Dane kontaktowe:

ul. Dokerów 17, 80-812 Gdańsk

tel. kom.: +48 609 921 609