Wrzesień - październik 2018

Wchodzimy na ścieżkę OWES-u, budowanie wizji i misji fundacji, pierwsza wizyta studyjna w Tczewie oraz współpraca z "Warsztatem na Patencie"


Żeby nie Maja...

We wrześniu randki z Mają Kurant z OWESu stały się już poważne. Mieliśmy już wiele odpowiedzi na wiele pytań, a jeszcze więcej wątpliwości. Zaczęliśmy myśleć o strategii, o potencjalnych odbiorcach oraz o marketingu.

Wtedy też zapadła decyzja, że razem z Jackiem będziemy jednak uruchamiać własną fundację, przy której założylibyśmy przedsiębiorstwo społeczne ZEROBAN. Tak by być niezależnymi i móc skutecznie działać na pomorskim rynku biznesowym.


Poznaliśmy wtedy także "Warsztat na Patencie" (marką fundacji To i Co), który podjął się wykonania kolejnych prototypów tym razem siatek z banerów.


Pierwszy formularz grantowy

Na początku miesiąca wypełniliśmy nasz pierwszy formularz grantowy do konkursu organizowanego przez Up Foundation Forum Inicjowania Rozwoju… a potem wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Decyzję o przejściu pozytywnej oceny merytorycznej dostaliśmy w drugiej połowie miesiąca. Parę dni później odbyliśmy szkolenia z pitchingu i crowdfundingu, a już 29 października dokonaliśmy prezentacji projektu przed komisją konkursową. Mieliśmy już także uruchomioną pierwszą wersję strony www, którą opracował Jacek na potrzeby prezentacji.

0 wyświetlenia

Dołącz do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nielada Historia” w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Dane kontaktowe:

ul. Dokerów 17, 80-812 Gdańsk

tel. kom.: +48 609 921 609